Main Content

การคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้อย่างไร

      หลายครั้งที่มีข้อสงสัยว่า ระหว่างเด็กที่คลอดก่อนกำหนด เด็กที่คลอดเมื่อถึงกำหนด และเด็กที่คลอดหลังกำหนด นั้น จะมีความผิดปรกติ หรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ยังไม่มีผลการวิจัย ที่ออกมาเป็นทางการ

 

     แต่ก็มีนักวิชาการบางท่าน ได้กล่าวไว้ว่า “ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็กที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกายที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความเฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็วกว่าเด็กทั่วไป” ซึ่งคำกล่าว ดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหน ยังไม่มีผลการวิจัยของมาวิทยาลัย หรือนักวิชาการคนใดออกมา สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

     สาเหตุที่ทำให้ ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น เกิดจากอะไร ยังไม่มีใคร ให้คำตอบได้ แต่ส่วนมากเด็กที่คลอดก่อนกำหนด นั้นเนื่องมาจากคุณแม่ พักผ่อนไม่เพียงพอ การเสพยาเสพติดให้โทษ ทำงานหนักจนเกินไป ปัญหาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือแม้แต่ปัญหา ทางด้านสรีระร่างกาย ของคุณแม่เอง ก็อาจเป็นสาเหตูที่ทำให้ เด็กคลอดก่อนกำหนด ก็เป็นไปได้เช่นกัน

     ถ้าหากคุณเองเป็นอีกคนหนึ่งที่มีลูกคลอดก่อนกำหนด สิ่งสำคัญที่จะต้อง จำไว้ให้ดี ก็คือ การให้ความรักความอบอุ่น การเป็นกำลังใจให้เด็ก เช่นเดียวกับ เด็กที่คลอดตามปรกติดทั่วไป หรือบางครั้งต้องเอาใจใส่ ให้มากกว่าเด็ก ที่คลอดตามปรกติ เพราะเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนดมากกว่า 90% จะต้องอยู่ในเครื่องอบเป็นอาทิตย์ จึงจะมีสภาพร่างกาย และจิตใจเหมือนเด็กทั่วไป ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มาก เพื่อเด็ก จะได้มีกำลังใจ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความเฉลียวฉลาด ต่อไปในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง