Main Content

เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

      ทุกวันนี้ วิทยาการทาง วิทยาศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้า และยังมีบทบาทอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้าง ให้ทารกในครรภ์ มีวิวัฒนาการ และการเจริญเติบโต ความรู้สึกนึกคิด มีสติปัญญาที่ เป็นเลิศ นอกจากนี้ยัง เป็นส่วนช่วยให้ คุณแม่และทารกในครรภ์ มีความปลอดภัยอีกด้วย

เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองสำหรับทารกในครรภ์ เพื่อความเป็นเลิศทางสติปัญญา และ พัฒนาการเด็กในครรภ์

  • ไอคิว - วัดความฉลาดของเด็ก ไอคิว คือ ตัวเลขที่ใช้ในการวัด และบอกถึงระดับของ สติปัญญา ของมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่ง ไอคิว หมายถึง ตัวเลขที่สามารถ บอกได้ถึง อายุของสมอง ของมนุษย์คนนั้นๆ เมื่อใช้เปรียบเทียบ กับอายุ ที่แท้จริงของเขา โดยใช้หลักในการวัด บวกกับผลทดสอบ แล้วนำมาเปรียบเทียบ กับผลการทดสอบ ของคนอื่นๆ ในวัยที่ใกล้กัน หรือในวัยเดียวกัน อ่านต่อ...
  • เสริมสร้างพัฒนาการของสมองสำหรับทารกในครรภ์ สมองนับได้ว่าเป็นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพ พัฒนาการเด็กในครรภ์ ทางด้านสติปัญญา ของมนุษย์ ยิ่งสมอง มีขนาดใหญ่ มีใยเส้นประสาทมาก ก็จะทำให้ มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด มากขึ้น อ่านต่อ...
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับ การเสริมสร้างสมองให้ทารก ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ในช่วงของการพัฒนา และ การเจริญเติบโตของสมอง ของมนุษย์ นั้นเริ่มขึ้นตอนไหน เพื่อจะได้เตรียมพร้อม สำหรับ การเสริมสร้างสมอง ให้กับลูกน้อย ในครรภ์ได้ มีความเฉลียวฉลาดในช่วงที่เด็กมีอายุ 18 สัปดาห์ที่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งถึงอายุ 2 ปี เป็นช่วงที่สมอง มีการเจริญเติบโตเร็วมาก อ่านต่อ...
  • พัฒนาการเด็กในครรภ์ การรับรู้และการได้ยินของเด็กทารก เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ ได้ประมาณ 24 สัปดาห์ เด็กทารกในครรภ์ จะเริ่มได้ยิน และเรียนรู้เสียง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบการทำงานอวัยวะ ของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น เสียงการเต้นของตัวใจคุณแม่ เสียงการบีบตัวของลำไส้ หรือแม้แต่เสียงการเคลื่อนไหว ของกระแสโลหิตคุณแม่ โดยเฉพาะเสียง จังหวะการเต้นของหัวใจคุณแม่ เด็กทารก จะมีการจดจำได้เป็นอย่างดี อ่านต่อ...
  • คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก จาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำให้เราทราบว่า เสียงดนตรี นั้นมีประโยชน์ ต่อการพัฒนา ทางด้านจิตใจ ของเด็ก ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดนตรี จะสร้าง ความเพลิดเพลิน ทำให้เด็ก เกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ที่สำคัญยังช่วย ให้เด็กประกอบ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้สามารถ เข้าสังคมได้ดี อ่านต่อ...
  • เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาให้เด็กโดยปรกติทั่วไป เด็กจะสามารถพูดคำง่าย เช่น พ่อ แม่ ได้เมื่ออายุเฉลี่ยประมาณ 14-15 เดือน หลังจากคลอดแล้ว แต่เด็กบางคนอาจจะพูดได้ ตอนอายุ 12 เดือน  18 เดือน หรือ 24 เดือน ซึ่งความแตกต่าง ในเรื่องนี้ทำให้พ่อแม่ หลายคน มีความวิตกไปกัน ต่างๆ นานา ในความเป็นจริงแล้วมีผลของจากการศึกษาพบว่า การที่เด็กจะพูดเก่ง พูดเร็วหรือการที่ เด็กพูดช้ากว่าเด็กทั่วๆไป ไม่ได้หมายความว่า พัฒนาการล่าช้า สมองของเด็ก อ่านต่อ...
  • เด็กปัญญาอ่อน การที่สมองของเด็ก มีการพัฒนาทางสติปัญญาช้ากว่า เด็กทั่วไป ไม่ได้หมายความว่า เด็กคนนั้นจะต้องเป็น เด็กปัญญาอ่อนเสมอไป เพราะระบบการพัฒนาการของเด็ก แต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นการพัฒนาการ ของแต่ละคน จึงมีการพัฒนาที่ช้าเร็ว ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เด็กบางคนคลาน หรือเดิน ก่อนเด็กคนอื่นที่เกิดพร้อมกัน แต่พูดทีหลังเด็กคนอื่นที่เกิดพร้อมกัน เป็นต้น อ่านต่อ...