Main Content

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ

     อะไรเป็นสาเหตุทำให้ เด็กปัญญาอ่อน ?? เป็นคำถาม ที่พ่อแม่หลายคน ยังสับสน แท้ที่จริงแล้ว ที่เราเรียกกันว่า เด็กปัญญาอ่อน คือเด็กที่มีการพัฒนา ทางสติปัญญาช้ากว่า เด็กธรรมดาทั่วไป เนื่องจากมีการ หยุดการพัฒนาของสมอง เมื่อถึงระดับหนึ่ง

 

     การที่สมองของเด็ก มีการพัฒนาทางสติปัญญาช้ากว่า เด็กทั่วไป ไม่ได้หมายความว่า เด็กคนนั้นจะต้องเป็น เด็กปัญญาอ่อนเสมอไป เพราะระบบการพัฒนาการของเด็ก แต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นการพัฒนาการ ของแต่ละคน จึงมีการพัฒนาที่ช้าเร็ว ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เด็กบางคนคลาน หรือเดิน ก่อนเด็กคนอื่นที่เกิดพร้อมกัน แต่พูดทีหลังเด็กคนอื่นที่เกิดพร้อมกัน เป็นต้น

     เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีการพัฒนา แต่ละด้านแตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ ไม่ต้องกังวลว่า ลูกของเราจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือไม่ เพราะตราบใดที่ ลูกของคุณมีพัฒนาการ และสามารถผ่านกระบวนการ ของขั้นตอนการพัฒนาการในแต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็น การรู้จักการยกศีรษะขึ้น รู้จักการเอื้อมมือไปจับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ด้านหน้า การแสดงออกทางใบหน้า มีการพยายามคลาน พยายามหัดนั่ง พยายามหัดยืน พยายามหัดเดิน และการพูดออกเสียงเป็นคำต่างๆ ได้ตามระยะเวลา หรืออาจช้ากว่า เวลาเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ก็ไม่น่าวิตกแต่อย่างใด

     แต่ถ้าหากการพัฒนาการต่างๆ ของเด็กผิดปรกติไปอย่างเห็นได้ชัด ก็ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ทำการวินิจฉัย ว่าเด็กมีความบกพร่อง ทางด้านใด และเป็นเด็กปัญญาอ่อนจริง หรือไม่ ซึ่งถ้าหากเป็นเด็กปัญญาอ่อนจริง จะได้หา เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ และหาทางบำบัดรักษาต่อไป

เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก