Main Content

ไขมันในเลือด - โอเมกา 3 กับเด็ก

      เป็นที่รู้กันดีว่า กรด ไขมันในเลือด โอเมกา 3 นั้นเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ต่อร่างกาย เพราะจากการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับกรดโอเมกา 3 กับเด็ก พบว่า หากพบปริมาณ ของ ไขมันในเลือด โอเมกา 3 มากขึ้น จะส่งผลทำให้ เด็กสามารถรับรู้ และสามารถ ทำแบบทดสอบ ได้ดีกว่าเด็ก ที่มีปริมาณของ กรดไขมัน โอเมกา 3 ต่ำกว่านั่นเอง

     กรดไขมันโอเมกา 3 เป็น กลุ่มของกรดไขมัน ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างไขมัน สำคัญที่อยู่ในสมอง และจอประสาทตา ของมนุษย์ โดยกรดไขมันโอเมกา 3 นับได้ว่าเป็นไขมัน ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่างกายของมนุษย์ ไม่สามารถขาด กรดไขมันประเภทนี้ได้

     กรด ไขมันในเลือด โอเมกา 3 นับได้ว่าเป็น กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ต่อโครงสร้างของสมอง ตับ ตลอดจน ระบบประสาท ต่างๆ ของมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์ กับการมองเห็น และการพัฒนาการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กรดไขมันโอเมกา 3 ยังช่วยให้มนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เนื่องจาก กรดไขมันโอเมกา 3 มีบทบาทสำคัญต่อโภชนาการ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล การควบคุมระดับไลโปโปรตีน ที่มีผลกับ การเปลี่ยนแปลง ของเกล็ดเลือด

     กรดไขมันโอเมกา 3 สามารถพบได้ในปลาทะเลน้ำลึก ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอน ปลาทูน่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถพบกรดไขมันโอเมกา 3 ในปลาน้ำจืดบางชนิดอีกด้วย

ประโยชน์ของ กรดไขมันโอเมกา 3

  • กรดไขมันโอเมกา 3 ช่วยให้ การรับรู้ของเด็กดีขึ้น และยังช่วยให้ มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
  • กรดไขมันโอเมกา 3 ช่วยในการกระตุ้น ออกฤทธิ์ต่อสมองและจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยลดการเป็นโรคซึมเศร้าได้
  • กรดไขมันโอเมกา 3 ช่วยกระตุ้นให้ สมองมีสมาธิ มากขึ้น
  • กรดไขมันโอเมกา 3 ยังช่วยให้มีความจำที่ดีขึ้น ไม่เป็นโรคความจำสั้น ความจำเสื่อม

บทความที่เกี่ยวข้อง