Main Content

ความต้องการสารอาหารของเด็ก

     อาหารนับได้ว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ โดยเฉพาะ อาหารทารก อาหารเด็ก ยิ่งต้องดูแลเอาใจใส่ ให้ดี เพราะจะส่งผลต่อ การเจริญเติบโต ของเด็กทารก ได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทำให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีสติปัญญา ที่เฉียบแหลม มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว

อาหารของเด็กแต่ละวัย

 • อาหารที่ดีที่สุดของทารก ก็คือ น้ำนมแม่นั่นเอง ดังนั้น ทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 6 เดือน จึงยังไม่ต้องการอาหารใดๆ นอกจากการดื่มนมแม่ หรือนมผง เมื่อทารถ มีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป การให้ดื่มนมอย่างเดียว คงไม่พอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย จึงควรจะเริ่มให้อาหาร อาหารอ่อนๆ เพื่อเป็นการกระตุ้น ทำให้ทารก รู้จักการเคียว ที่สำคัญ ในการปรุงอาหารให้ทารก ห้ามใส่เกลือลงไปในอาหารเด็ดขาด เพราะ ไตของเด็กทารกนั้น ยังทำงานได้อย่างไม่เต็มที่
 • วัยเด็ก ในช่วงนี้เด็กจะมีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่เด็กกำลัง คลาน มีการหัดเดิน  ดังนั้นเด็กจึงมีความต้องการสารอาหาร ที่ให้พลังงานสูง แต่เด็กยังไม่สามารถ รับประทานอาหารได้มากนัก คุณแม่จึงควร ป้อนอาหารมื้อเล็กๆ และของว่าง เช่น การให้ผลไม้ ชิ้นเล็กๆ  เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 5 ขวบ เด็กจะสามารถ รับประทาน อาหารได้ทั่วไป เหมือนกับที่ทางครอบครัวรับประทานกัน หากจะให้เด็กรับประทานอาหาร ร่วมกับครอบครัวนั้น ในขั้นตอนของการปรุงอาหาร ควรจะตักอาหาร ใส่ถ้วยสำหรับเด็กก่อน แล้วถึงจะใส่เกลือ และปรุงรส สำหรับสมาชิก ในครอบครับได้รับประทาน
 • วัยรุ่น จะเป็นวัยที่มีพัฒนาการ และมีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว ความต้องการสารอาหาร ของวัยรุ่น จึงต้องการอาหาร ที่ให้พลังงานสูง

ความต้องการสารอาหาร

 • ความต้องการสารอาหาร โปรตีน เพื่อการเจริญเติบโต ส่วนมากเด็กทารกจะได้รับ จากน้ำนมของคุณแม่ และจากอาหารเสริม
 • ความต้องการ ธาตุเหล็ก ซึ่งหาได้จาก ตับ ไข่แดง เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงผักใบสีเขียว
 • ความต้องการอาหารที่ให้ แคลเซียม เพื่อพัฒนากระดูก และฟันให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งหาได้จาก นม ถั่ว รวมถึงในผักใบสีเขียว
 • ความต้องการ วิตามินซี ซึ่งหาได้จาก ผัก ผลไม้ ต่างๆ เช่น น้ำส้มคั้น เป็นต้น

การปรุงอาหารทารก

 • เด็กจะมีความเบื่อง่าย ดังนั้น การเตรียมอาหารให้เด็ก รับประทาน ควรจะเพิ่มความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำ แต่ละวัน เพื่อความสนใจ และอยากรับประทานแก่เด็ก
 • ถ้าเด็กไม่ยอมดื่มนม ก็พยายาม ผสม นมเข้ากับอาหารที่เด็กรับประทาน หรือไม่ก็ใช้วิธี ชงโอวัลตีนแล้วใส่นมเยอะ เป็นต้น
 • อาหารที่ให้เด็กรับประทาน ไม่ควรร้อน หรือว่าเย็นจนเกินไป
 • เด็กจะชอบ ความสนุกสนาน ดังนั้นเวลาให้อาหารเด็ก ก็ควรเล่นกับเด็กไปด้วย เด็กจะได้มีความเพลิดเพลิน และรับประทานอาหารได้มากขึ้น
 • ต้องสร้างนิสัยในการกินให้กับเด็ก คือมีการให้อาหารเสริมตามวัยต่างๆ เพื่อเด็กจะได้มีความคุ้นเคยกับอาหาร ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไข่ ผัก ปลา ผลไม้ เด็กจะได้ไม่เลือกกิน

บทความที่เกี่ยวข้อง