Main Content

อาหารทารก – อาหารเด็ก

       อาหารนับได้ว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ โดยเฉพาะ อาหารทารก อาหารเด็ก ยิ่งต้องดูแลเอาใจใส่ ให้ดี เพราะจะส่งผลต่อ การเจริญเติบโต ของเด็กทารก ได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทำให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีสติปัญญา ที่เฉียบแหลม มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ความต้องการสารอาหารของเด็ก

  • ความต้องการสารอาหาร โปรตีน เพื่อการเจริญเติบโต ส่วนมากเด็กทารกจะได้รับ จากน้ำนมของคุณแม่ และจากอาหารเสริม
  • ความต้องการ ธาตุเหล็ก ซึ่งหาได้จาก ตับ ไข่แดง เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงผักใบสีเขียว
  • ความต้องการอาหารที่ให้ แคลเซียม เพื่อพัฒนากระดูก และฟันให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งหาได้จาก นม ถั่ว รวมถึงในผักใบสีเขียว
  • ความต้องการ วิตามินซี ซึ่งหาได้จาก ผัก ผลไม้ ต่างๆ เช่น น้ำส้มคั้น เป็นต้น

เคล็ดลับสำหรับการทำ อาหารทารก

  • เด็กจะมีความเบื่อง่าย ดังนั้น การเตรียมอาหารให้เด็ก รับประทาน ควรจะเพิ่มความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำ แต่ละวัน เพื่อความสนใจ และอยากรับประทานแก่เด็ก
  • ถ้าเด็กไม่ยอมดื่มนม ก็พยายาม ผสม นมเข้ากับอาหารที่เด็กรับประทาน หรือไม่ก็ใช้วิธี ชงโอวัลตีนแล้วใส่นมเยอะ เป็นต้น
  • อาหารที่ให้เด็กรับประทาน ไม่ควรร้อน หรือว่าเย็นจนเกินไป
  • เด็กจะชอบ ความสนุกสนาน ดังนั้นเวลาให้อาหารเด็ก ก็ควรเล่นกับเด็กไปด้วย เด็กจะได้มีความเพลิดเพลิน และรับประทานอาหารได้มากขึ้น
  • ต้องสร้างนิสัยในการกินให้กับเด็ก คือมีการให้อาหารเสริมตามวัยต่างๆ เพื่อเด็กจะได้มีความคุ้นเคยกับอาหาร ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไข่ ผัก ปลา ผลไม้ เด็กจะได้ไม่เลือกกิน

การเจริญเติบโตของเด็ก