พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก
space
New Parenting
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก


     เนื่องจากเทคโนโลยี ในปัจจุบัน มีความก้าวหน้า ไปไกลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารผ่านดาวเทียม สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นดาบสองคม ไม่ว่าจะทำให้เรา ได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าหากใช้สื่อ ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ก็จะเป็นโทษได้เช่นกัน

  Sponsored Links :

     ด้วยเหตุที่ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว การที่เราไม่รับฟัง เหตุผลของคนอื่น จะทำให้คนเรา ขาดศิลปะ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจจะ ส่งผลกระทบและเป็น ปัญหาที่สำคัญที่ พ่อแม่ ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็น ของลูก ที่บางครั้งลูกอาจได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้กลั่นกรอง ถ้าหากพ่อแม่ ไม่เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของลูกบ้าง จะทำให้เด็กมีปัญหา ที่คั่งค้างในใจ จนกระทั่งคุยกันไม่รู้เรื่อง บ้านแตก ก็เป็นไปได้ ดังนั้น พ่อแม่ ควรจะรับฟัง ปัญหา หรือ ความคิดเห็นของลูก บ้างเพื่อให้เด็ก ได้แสดงความคิด ออกมา บางครั้ง อาจจะเป็นประโยชน์ ที่คุณพ่อ คุณแม่ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเด็กมี พัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มากน้อยเีพียงใด การรับฟัง ความคิดของผู้อื่น เป็นการหาทางออกร่วมกัน ทำให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล

     การรับฟังความคิดเห็น ของลูก ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูก อีกด้วย เพราะเด็ก จะมีความรู้สึกว่า พ่อแม่ เป็นกำลังใจ ยอมรับ และให้เกียรติเขา ทำให้เด็ก มีความมานะพยายาม รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการเสียสละ รู้จักการแสดงออก ในสิ่งที่ดี เป็นเด็กมีเหตุผล ที่สำคัญยังส่งผลต่อ พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ของลูกได้อีกด้วย ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก )