Main Content

อาหารเสริมควรให้ตอนไหนดี

      น้ำนมของแม่ นับว่าเป็นอาหารทิพย์ สำหรับลูกรัก แม่ทุกคนหลังจาก คลอดลูกแล้ว จะมีน้ำนมไว้สำหรับ ให้ลูกน้อยได้ดื่มกิน จนมีคำกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า “นมแม่ เป็นอาหารทิพย์ หรืออาหารที่ วิเศษที่สุด สำหรับทารก” เพราะนมแม่นั้น อุดมสมบูรณ์ไปด้วย คุณค่าทางโภชนาการ มีธาตุอาหารอยู่อย่าง ครบถ้วน ปราศจากเชื้อโรคเจือปน มีอุณหภูมิ ที่เหมาะสมพอดี สำหรับลูกน้อย จึงมีความปลอดภัย สำหรับลูกน้อย และที่สำคัญนมแม่ ยังมีภูมิคุ้มกันให้ลูกอีกด้วย

อาหารเสริมควรให้ตอนไหนดี ?

     เมื่อเด็กโตขึ้นนมแม่ อย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้ ดังนั้น เมื่อลูกน้อยมีอายุได้ประมาณ 3 เดือน คุณแม่ควรจะหา อาหารเสริมเด็กอ่อน ให้ลูกน้อย ได้รับประทานควบคู่ไปกับ การดื่มนมด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ ให้เป็นไปอย่าง สมบูรณ์ตามวัยอันควร โดยเริ่มแรกค่อยๆ ให้นมในปริมาณลดลงและให้ อาหารเสริมเด็กอ่อน ซึ่งในระยะแรกควรให้เพียง 1 ช้อนชา และค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น อาจจะแทรก อาหารเสริม เข้าไปจาก 1 มื้อเป็น 2-3 มื้อ เพราะเมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะรู้สึกถึงความเคยชิน และรับรู้ถึงความอร่อยของ อาหารเสริมมากขึ้น

การให้ อาหารเสริมเด็กอ่อน ในแต่ละวัยมีดังนี้

  • เด็กอายุ 4 เดือน ควรเพิ่มอาหารเสริมเป็น ข้าวบด กับแกงจืด เนื้อสัตว์บด ไข่ต้ม ฯลฯ
  • เด็กอายุ 5 เดือน ควรเพิ่มอาหารเสริมเป็น ฟักทอง ผัก มะเขือเทศ แครอท ฯลฯ
  • เด็กอายุ 6 เดือน ช่วงนี้เด็กจะรับประทานอาหารเสริมได้ดีขึ้น ในอาหารเสริม 1 มือควรให้ผลไม้สุก เป็นอาหารว่างด้วย วันละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละมื้อเด็ก ควรจะได้รับ อาหารที่เพียงพอ อาทิเช่น ได้รับเนื้อสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 ช้อนโต๊ะ หรืออาจจะเป็น ไข่แดงจำนวน 1 ฟอง รับประทานกับข้าวบดและผักบด
  • เด็กอายุ 7 เดือน อาหารเสริมเด็กอ่อน อย่างน้อยใน 1 มื้อควรจะมีไข 1 ฟอง
  • เด็กอายุ 8-9 เดือน ควรให้อาหารเสริมอย่างน้อย 2 มื้อ ร่วมกับการให้อาหารว่าง เป็นผลไม้ วันละ 1 ครั้ง
  • เด็กอายุ 10-12 เดือน ควรให้อาหารเสริมทั้ง 3 มื้อ และให้อาหารว่างเป็นผลไม้ วันละ 1 ครั้ง
  • เมื่อเด็กมีอายุ 1 ปีขึ้นไป อาหารหลักของเด็กก็คืออาหารเสริม และนมไม่ว่าจะเป็น นมสดพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที หรือนมในรูปของโยเกิต ฯลฯ จะกลายเป็น อาหารเสริมของเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง