Main Content

พ่อแม่จู้จี้ส่งผลอย่างไรกับอารมณ์ของเด็ก

      การพัฒนาทางอารมณ์ : แน่นอนว่า การที่พ่อแม่ ให้ความรัก แก่ลูกนั้นเป็นเรื่องที่ น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่บางครั้ง พ่อแม่ นั้นไม่รู้หรอกว่า ในการที่รักลูกเกินไป และการจู้จี้จุกจิก กับลูกทุกอย่าง ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็เข้าไปยุ่ง หรือเกี่ยวข้อง ไปหมด ซึ่งหาก พ่อแม่จู้จี้ กับลูกมากเกินไป จะส่งผลทำให้ ลูกไม่มีความ เป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ และเป็นการสร้างภาระ ให้กับเด็กโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

 

     การที่เด็กจะโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้น การเจริญเติบโต การพัฒนาทางอารมณ์ และจิตใจของเด็ก จำเป็นจะต้องได้ความรัก การดูแลฟูมฟัก รวมทั้งความห่วงใย จากผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่ ที่คอยเป็นน้ำหล่อเลี้ยง ให้ชีวิตน้อยๆ ค่อยๆ ซึมซับแต่สิ่งที่ดีงาม

     หากเด็กที่ ไม่ได้รับความอบอุ่น ความรัก ความห่วงใย และความเอาใจใส่จากผู้เป็น พ่อแม่ ย่อมเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ อย่างแน่นอน แต่ถ้าหากผู้เป็นพ่อแม่ ให้ความรักเอาใจใส่อย่างไม่มีเหตุผล (จู้จี้จุกจิก) กับเด็กมากจนเกินไป จนถึงขั้นทำให้ลูกเกิดความ รำคาญหรืออึดอัด ไม่สบายใจ สาเหตุมาจาก การที่พ่อแม่ จู้จี้จุกจิก ยุ่งไปซะทุกเรื่อง ไม่ว่าลูกจะเคลื่อนที่ไปทางไหน ก็คอยจับตาจับผิดพฤติกรรม ซึ่งก็จะทำให้ลูกไม่มีความสุขเหมือนกัน

     การที่พ่อแม่พูดหวาน ไม่เคยแสดงความรำคาญ คอยจัดหาของเล่น จัดสรรหาแต่สิ่งที่ดีๆ ให้กับลูก ติดต่อกับครูประจำชั้นของลูกไม่ขาด พาลูกไปเรียนพิเศษ ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการสร้างปัญหา ให้กับลูกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ในการเลี้ยงลูก ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า พ่อแม่ควร ยึดถือตามหลักธรรม คำสอนของ พระพุทธเจ้า “เดินสายกลาง” ซึ่งก็คือ การเลี้ยงลูกที่เคร่งครัดเข้มงวด จนเกินไป

คุณแม่ยุคใหม่