Main Content

อันตรายของสารเมลามีน

      เมื่อเร็วๆ นี้คุณพ่อคุณแม่ คงจะเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ การปนเปื้อน สารเมลามีน ในนมผง ที่ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีเด็ก หลายคนต้องสังเวยชีวิต ให้กับผู้ประกอบการ ที่เห็นแก่ประโยชน์ ทางธุรกิจ ที่มีการผสมสารเมลามีน ลงไปในนมผง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของ โปรตีนให้สูงขึ้น กว่านมผงทั่วไป เพราะโดยปรกติแล้ว นมผงทั่วไปจะมีโปรตีน อยู่ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าหากมีการผสม สารเมลามีนลงไป จะทำให้มีโปรตีน เพิ่มขึ้นกว่า 17 เปอร์เซ็นต์

 

     สารเมลามีนคืออะไร : สารเมลามีน ก็คือพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือ ฟอร์มาลีน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ส่วนใหญ่แล้วเมลามีน จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบ หลักในการผลิต ของอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากนี้ เมลามีนยังใช้เป็นส่วนประกอบ ในอุสาหกรรมเม็ดสี น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับเพลิง ปุ๋ย ฯลฯ

อันตรายของสารเมลามีน

  • อันตรายของสารเมลามีน หากมีการสูดดมสารเมลามีน เข้าไปเกินกว่าที่ร่างกาย จะสามารถรับได้ อาจทำให้ดวงตา และผิวหนังอักเสบได้
  • อันตรายของสารเมลามีน จะเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ เนื่องจากเมลามีน เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดนิ่วในท่อปัสสาวะ
  • อันตรายของสารเมลามีน ทำให้เป็นโรคไตได้ง่าย และเสี่ยงต่อการเป็น โรคมะเร็งในท่อปัสสาวะอีกด้วย

     เมื่อคุณพ่อคุณแม่ ได้รู้ถึงอันตรายของสารเมลามีนแล้ว การเลือกซื้อ นมผง หรือ อาหารให้เด็กรับประทาน ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ หรืออาหารที่ไม่มี สารเมลามีนเจือปน เพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิตของลูกน้อย และตัวของท่านเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง