วิธีแก้อาการเมารถ - ปัญหา การเมารถของเด็ก :

ในการเดินทางไกล ด้วยรถยนต์ รถโดยสาร เรือ เครื่องบิน ฯลฯ หากมีเด็กไปด้วย คุณพ่อคุณแม่ หลายท่านไม่อยากจะเดินทางไปไกลๆ ก็เนื่องมาจาก เด็กส่วนใหญ่จะมี อาการเมารถ เมาเรือ เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน

อ่านต่อ...