การตั้งชื่อเด็ก – คู่มือการตั้งชื่อลูก :

ในทางโหราศาสตร์ไทย มีความเชื่อกันว่า การตั้งชื่อเด็ก มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เพราะการตั้งชื่อที่ดี ส่งส่งผล เกี่ยวพันกับชีวิต ความสำเร็จ ของชีวิต ความเป็นอยู่ของ เจ้าของชื่อนั้น ตลอดไปจน วาระสุดท้าย

อ่านต่อ...