กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก :

วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 ถ้าแม่เด็กเป็นพาหะ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีเข็มแรกให้เด็กแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ...