เพลงกล่อมเด็ก – การร้องเพลงกล่อมเด็ก ทำให้เด็กหลับง่าย :

การที่จะทำให้ลูกน้อย มีสุขภาพจิตที่ดีนั้น ไม่ควรมองข้าม เพลงกล่อมเด็ก เนื่องจาก เพลงกล่อมเด็ก จะช่วยในการ สร้างความเพลิดเพลิน ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่งจะส่งผลต่อ การนอนหลับ ทำให้เด็กหลับง่าย หลับสบาย และหลับนาน

อ่านต่อ...