โรคเอดส์ กับเด็กทารก :

ถ้าพูดถึงโรคเอดส์ ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโรค ที่ยังไม่มียารักษา ให้หายขาดได้ ดังนั้นหาก ต้องการให้ลูกน้อย ของท่าน ปลอดภัยจาก โรคเอดส์ คุณพ่อและคุณแม่ ต้องหาทางป้องกัน ตนเองไม่ให้ ติดเชื้อเอดส์ เพื่อที่เด็กในครรภ์ จะได้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ 100%

อ่านต่อ...