กำหนดเพศเด็กทารกด้วยตัวเอง - ทำอย่างไรจึงจะได้ ทารกเพศชาย หรือเพศหญิง :

สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ ที่ต้องการที่จะให้ทารกในครรภ์ เป็นเพศตามความต้องการนั้น ทางวงการแพทย์ได้ทำการวิจัย และพอจะสรุปได้ดังนี้

อ่านต่อ...